Grindys: 20.3°C
Grindys: 18.6°C
Grindys: 23.7°C
Oras: 21.3°C
2a pietūs: 19.0
23:30
Oras: 21.5°C
Oras: 21.9°C
Valdiklio laikas: 2022-10-03 23:57:50
Oras: 23.3°C
Oras: 20.5°C
Miegamas: 21.0
2a šiaurė: 19.0
Svetainė: 22.0
Vonia: 21.5
Koridorius: 16.0
Oras: 20.3°C
Grindys: 22.5°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU