Grindys: 20.9°C
Grindys: 22.6°C
Grindys: 26.1°C
Oras: 21.8°C
2a pietūs: 22.0
17:23
Oras: 21.8°C
Oras: 22.8°C
Valdiklio laikas: 2020-11-24 10:29:23
Oras: 23.5°C
Oras: 21.5°C
Miegamas: 22.0
2a šiaurė: 22.0
Svetainė: 23.0
Vonia: 23.5
Koridorius: 21.0
Oras: 20.4°C
Grindys: 23.0°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU