Grindys: 20.9°C
Grindys: 22.8°C
Grindys: 26.3°C
Oras: 21.5°C
2a pietūs: 22.0
11:26
Oras: 21.8°C
Oras: 22.7°C
Valdiklio laikas: 2020-01-21 11:58:38
Oras: 23.6°C
Oras: 21.0°C
Miegamas: 22.0
2a šiaurė: 21.0
Svetainė: 23.0
Vonia: 23.5
Koridorius: 21.0
Oras: 20.1°C
Grindys: 25.3°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU