Grindys: 23.1°C
Grindys: 20.6°C
Grindys: 24.3°C
Oras: 24.5°C
2a pietūs: 21.0
21:31
Oras: 23.0°C
Oras: 24.3°C
Valdiklio laikas: 2019-05-26 22:21:23
Oras: 26.6°C
Oras: 23.6°C
Miegamas: 22.0
2a šiaurė: 21.0
Svetainė: 21.0
Vonia: 23.5
Koridorius: 21.0
Oras: 22.8°C
Grindys: 22.3°C
ON
AUTO
OFF


CLOSE
MENU